Cradle to Cradle® (Danish Edition)

Rigdom og vækst uden affald - en banebrydende vision for det 21. århundrede"

Hvad nu, hvis vi kan producere alle de biler, fjernsyn og varer, vi vil, uden at ødelægge naturen?

Hvad nu, hvis vi kan forbruge uden at føle skyld og dårlig samvittighed?
Det kan faktisk lade sig gøre! Den amerikanske arkitekt, William McDonough og den tyske kemiker, Michael Braungart, har sat en global steppebrand i gang. De er af Time Magazine blevet udråbt til at være ´planetens helte´, og erhvervsfolk, arkitekter, designere og politikere fra hele verden er enige: 
Det, som Michael Braungart og William McDonough kommer med, er ganske enkelt en radikal og banebrydende løsning på, hvordan vi kan indrette os her på jorden uden at destruere og ødelægge alt omkring os. 

Cradle to Cradle® – ´vugge til vugge´ – tankegangen handler om, at vi skal designe og producere vores varer uden at efterlade spild, forurening og affald. Braungart og McDonough er inspireret af naturen, hvor ´affald er lig med føde´, og det er dette princip, som de foreslår, at virksomheder, designere og fabrikanter indretter deres produktion efter. 

Cradle to Cradle® handler altså ikke om, at vi skal begrænse os og minimere vores fodaftryk på Jorden, men at vi skal vende det hele på hovedet: Vi skal lade alle materialer køre i biologiske og tekniske kredsløb, hvor det, der ikke kan bruges, indgår som ´føde´ i det næste led. På den måde behøver vi ingen lossepladser og giftdepoter længere.

McDonough og Braungart rejser i dag hele kloden rundt for at formidle deres idé, og store multinationale selskaber som Nike, Ford Motor Company, BP og Volvo er på forskellig vis i gang med at indrette deres produktion efter Cradle to Cradle® princippet. I Kina bliver der bygget nye Cradle to Cradle®-byer, den hollandske miljøminister har udråbt Cradle to Cradle® til at være fremtidens produktionsprincip, og en hel provins i Holland arbejder hen imod at blive 100 procent Cradle®-agtig.

Cradle to Cradle® kommer på et tidspunkt, hvor hele verden tørster efter en anderledes måde at gøre tingene på. Det tog 100 år at køre planeten ned. Nu kommer Braungart og McDonough med løsningen til, hvordan vi kan gøre det hele på ny: Rigdom og vækst uden affald!

ISBN 978-87-17-04063-2

Explore related items

Based on keywords