Planet Prosperity Foundation en het onderwijs

eerste Let’s Cradle! Congres in Nederland

Op 1 en 2 november 2007 organiseerde de Planet Prospertiy Foundation in MeccMaastricht het eerste Let’sCradle! Congres in Nederland. Dit congres was bedoeld om het Cradle to Cradle concept onder de aandacht te brengen van de overheid en het bedrijfsleven. De stichting voelt zich echter ook verantwoordelijk voor de werkne- mers, beleidsmakers en wetenschappers van de toekomst. Het is dan ook het uitdrukkelijk streven van de stichting om leerlingen van het voortgezet onderwijs en studenten te betrek- ken bij hun activiteiten. 

Explore related items

Based on keywords