Rubber Duckie: hoe een badeendje gezond kan worden

Module 1: onderbouw van het VO (Engels en Nederlands voor TTO)

Module 1 neemt de leerlingen mee in het productieproces van een badeendje. Badeendjes zijn heel populair bij peuters, pubers en volwassenen. Ze kosten bijna niets en er worden leuke dingen meer gedaan, zoals bijvoorbeeld badeendjesraces voor een goed doel. Maar als je onderzoekt hoe en waar het eendje is geproduceerd, hoe het hier is gekomen en welke grondstoffen zijn gebruikt, realiseer je je dat het eendje eigenlijk een monster is. Maar toch willen we geen afscheid nemen van het badeendje, dat zou toch ook jammer zijn. De leerling wordt uitgedaagd om mee te denken over de productie van een ‘gezonde’ badeend, waar we allemaal plezier aan beleven zonder nadelige effecten voor de mens en de natuur.

 • Is geschikt voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs
 • Is vanaf 1 november 2014 beschikbaar in het Nederlands en het Engels
 • Legt de basis voor het transitiedenken van lineair naar circulair
 • Is gestructureerd opgebouwd en neemt de leerling mee in het denkproces door middel van korte teksten, filmpjes en opdrachten
 • Kan worden gebruikt in vaklessen (biologie, nask en aardrijkskunde), projectwerken, het Technasium en Tweetalig Onderwijs (Engels)
 • Sluit aan bij de kerndoelen Mens en natuur: 28 tot en met 33 & Mens en Maatschappij : 36, 38, 39, 42, 46 en 49
 • Beslaat in de basis 8 lesuren, maar kan door variatie in opdrachten worden uitgebouwd tot een projectweek
 • Kan geprint of digitaal worden aangeleverd
 • Wil bij jongeren het bewustzijn vergroten over de wereldwijze uitdagingen op het gebied van het klimaat, grondstoffen, social fairness en (plastic)vervuiling;
 • Wil kennis bijbrengen over Cradle to Cradle en de circulaire, biobased economie ;
 • Wil creativiteit bij jongeren stimuleren in het vinden van oplossingen voor een duurzame toekomst;
 • Wil verbindingen tot stand brengen tussen school en bedrijfsleven door opdrachten en gastlessen
 • Wil ook de docenten meenemen in het transitiedenken door training, begeleiding en nazorg bij gebruik van de module

Explore related items

Based on keywords