Library

Find or upload sources of knowledge related to Cradle to Cradle®

1 library item
  • Brochure

    Duurzame gebiedsontwikkeling

    People, Plant en Profit, Persoonlijk, Passie en Plezier

    Brochure Community of Practice: Oneindig laagland 1st December 2010 Dutch

    neindig laagland. Het cyclische van de Cradle to Cradle® filosofie weerspiegelt zich in het oneindige. ‘Laagland’ verwijst naar de Nederlandse gebiedsontwikkeling. En wie heeft er mooier het Nederlandse landschap beschreven dan Hendrik Marsman in zijn gedicht Herinnering aan Holland?